Cập nhật Kinh Bắc Plaza

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINH BẮC PLAZA CẬP NHẬT NGÀY 01/10/2016

Tiến độ xây dựng mới nhất dự án chung cư – nhà ở xã hội Kinh Bắc Plaza tòa CT2. Hiếm có dự án nào trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Thành phố nói chung có tốc

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINH BẮC PLAZA CẬP NHẬT NGÀY 23/1/2017

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Kinh Bắc Plaza mới nhất.  – Theo đó dự án đã đổ xong sàn 12.  – Tiến độ đảm bảo 3 ca/ngày – Đúng như những gì đại diện CĐT đã cho

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINH BẮC PLAZA CẬP NHẬT NGÀY 23/12/2016

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Kinh Bắc Plaza mới nhất.  – Theo đó dự án đã đổ xong sàn 12.  – Tiến độ đảm bảo 3 ca/ngày – Đúng như những gì đại diện CĐT đã cho

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINH BẮC PLAZA CẬP NHẬT NGÀY 01/11/2016

Tiến độ xây dựng mới nhất dự án chung cư – nhà ở xã hội Kinh Bắc Plaza tòa CT2. Hiếm có dự án nào trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Thành phố nói chung có tốc

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINH BẮC PLAZA CẬP NHẬT NGÀY 23/11/2016

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Kinh Bắc Plaza mới nhất.  – Theo đó dự án đã đổ xong sàn 12.  – Tiến độ đảm bảo 3 ca/ngày – Đúng như những gì đại diện CĐT đã cho

 
TOP